Skládaná zídka na oddělení mulče v záhoně

Mulčování záhonů je metoda rozšířena především při pěstování zeleniny. Okrasné květiny lidé stále okopávají, ne jen ve městech u bytovek, ale i na vesnici. Přitom princip je stejný bez ohledu na rostliny. Jak oddělit vrstvu mulče kolem květů od trávníku?Postupně ukládaná vrstva nastýlky ​​z posečené trávy kolem květů nejen brání vyrůstání plevele mezi květinami, ale také šetří vodu tím, že jí brání ve vypařování. Méně polévání a žádné okopávání vám dává více času na to, abyste si svou zahradu užili. Třeba jen vyřešit jeden problém. Vrstva mulče se postupně zvyšuje, jak tedy zabránit jejímu vysypání se na trávník? Jak mulč od trávy dělit tak, aby to bylo nejen funkční, ale i estetické?

Jednou z možností je vystavět nízkou suchou zídku z betonových cihliček, používaných na chodníky.

Nízká zídka nepotřebuje betonový základ, ale i tak je třeba terén pod ní upravit. Nejprve si vyznačte linii zídky. Podle vašeho gusta může být přímá nebo i ve tvaru vlnovky. Záleží jen od vás. Pak v této linii je třeba terén urovnat podle vodováhy v šířce asi na lopatu. Z hrbolů zem odstraňte, do prohlubní přijde hutnější materiál. Linie budoucí zídky by neměla být příliš utopená v terénu, stačí drážka do max. 5 cm hloubky.

Takto vytvořenou plochu pro zídku vyložte geotextilií, která zabrání prorůstání nežádoucího plevele. Na její fixování použijte materiál na zídku – betonové cihličky.

Nyní je třeba vytvořit pevnou, ale vodě propustnou vrstvu. Ideální je drcené kamenivo nebo říční štěrk frakce 16-32 (tedy velikost kamínků průměru 16 až 32 mm). Drcené kamenivo lépe drží pevně spolu, říční oblázky mohou někomu připadat krásnější. Stačí vyložit a urovnat vrstvu o výšce do 10 cm.

Na vyrovnaný základ ze štěrku ukládejte jednotlivé cihličky a pomocí gumového kladiva je vyrovnávejte a hutněte podklad zároveň. Jelikož základ je širší, než cihličky, bude i pevný. Po položení několika betonových kvádrů v první vrstvě uložte i druhou vrstvu s posunutím o polovinu délky kvádru, provázání vrstev zpevní zídku.

Když je celá zídka vyložena, urovnejte přední vrstvu štěrku do efektního svahu. Se zadní se trápit nemusíte, bude skryta pod vrstvou mulče.

Nyní už můžete proschnutou posečenou trávu bez obav sypat ke květinám, mulč se vám nebude sypat do trávníku.


Jak bude reklama vypadat?
-
Trvalá reklama zde jen za 220 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup

Napsat komentář

Název *
Email *
Webová stránka