Opory sloupů pro plot

Součástí oplocení zahrad a dvorů není jen pletivo a sloupy, ale i šikmé vzpěry sloupů. Zpevňují celou konstrukci plotu. I pro jejich umisťování platí určité zásady. A pokud celý plot postavíte na zemních šroubech, tak i opory sloupů mohou stát bezpečně na nich.Připomeňme, že opory pro sloupy se doporučují dávat každých pětadvacet metrů, to je běžná délka jednoho balíčku pletiva nebo vždy, když se mění směr plotu. Tedy na rozích nebo při úhlech. Protože i pletivo má svou hmotnost a zejména krajní sloupy na konci balíku neboť španovacího drátu by byly touto hmotností ohýbané. Navíc v zimě může na plot namrzat led, který také něco váží.

Správně osazená vzpěra sloupu je opřena o sloup přibližně ve dvou třetinách jeho výšky od země a s rovinou země, či spíše vodorovnou rovinou na svahu, svírá úhel 60°. Délka vzpěry pak vychází stejně jako délka sloupu, když použijeme stejný průměr sloupů i vzpěr a stejný průměr a délku zemních vrutů. Při plotech pod 180 cm výšky je praktické použít tenčí vzpěry. Běžně se používají ocelové sloupy průměru 48 mm do šroubů průměru 68, tedy využít vzpěry tloušťky 38 mm do zemních vrutů průměru 60 mm. Proč?

Při konečné fixaci sloupů i vzpěr se pak dá využít dostupnější drcené kamenivo frakce 4-8 a současně vůle mezi vnitřkem šroubu a vzpěrou nám dává větší možnosti úprav úhlu vzpěry vůči sloupu.

Před začátkem práce si změříme, o jakou délku se vzpěra zanoří do zemního šroubu. Potom stejnou hodnotu poznamenáme na opačné straně vzpěry, například proužkem izolační pásky. V požadované výšce sloupu přiložíme vzpěru pod úhlem 60 °, přeložíme za sloup o změřenou a označenou hodnotu zanoření a spodní konec vzpěry na zemi nám ukáže, kam zavrtat zemní šroub. Pokud máme na sloupu kam opřít například klasickou vodováhu, ty mívají i libelu pro úhly 60 a 30 stupňů, to nám usnadní práci.

nářadí pro zemní šrouby

Na vyznačeném místě na zemi začneme pomocí montážní tyče zavrtávat zemní vrut do půdy, přičemž neustále kontrolujeme správný úhel i směr k sloupu. Často kontrolujte správnou pozici přímo vzpěrou, abyste později nemuseli celý vrut vybírat. Úhel a směr určujete mírným zatlačením na montážní tyč požadovaným směrem při zvrtávání zemního šroubu. Těsně před koncem měřte i to, zda je vzpěra ve správné hloubce, volte raději mírný přesah a napnutí, než vůli mezi sloupem a vzpěrou.

správný úhel vzpěry sloupu

Když je zemní šroub pro oporu sloupu ve správné poloze i hloubce, vložte vzpěru a na místě dotyku se sloupem si poznamenejte místo, kde se hák dotýká sloupu. V tomto místě vyvrtejte otvor o průměru 8 mm. Je vhodné nejprve si důlčíkem poznačit místo a pak použít tenký vrták o průměru cca 2,5 až 3 mm. Zabráníte tím tomu, aby se vám vrták sklouzl po sloupku a poškodil jeho poplastování i pozinkovanou vrstvu, to by vedlo k jeho rezivění.

Vyberte hák ze vzpěry a vložte do sloupu. Jeho celému spadnutí do něj zabraňuje prolis na háku, spolehlivě se opře o sloup. Nasaďte vzpěru na hák ve sloupku a přes podložku dotáhněte klíčem č. 14 matici M8. Nakonec nasaďte plastovou čepičku, která chrání spoj před dešťovou vodou a korozí.

Takto rychle, snadno a bez námahy i pomoci zhotovíte šikmé opory pro sloupy plotů nebo i ve vinohradu. Délku zemních vrutů volte, tak jako pro sloupy, podle výšky plotu a únosnosti půdy. Za běžných okolností se pro ploty do 150 cm používají zemní vruty délky 550 mm, do 180 cm výšky šrouby o délce 650 mm.


Jak bude reklama vypadat?
-
Trvalá reklama zde jen za 220 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup

Napsat komentář

Jméno *
E-mail *
Webová stránka

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..